Neizzināmais Es

Caur maņām, domām un mijiedarību ar apkārtējo vidi, cilvēks izjūt to, ka viņš IR. Tādējādi, cilvēks pārdzīvo esošās realitātes fenomenu. Psihiskie traucējumi laupa spēju izjust sevi un pārdzīvot apkārtējās realitātes fenomenu. Ir…

Lasīt tālāk

Izzināmais Es

Realitāte ir radīts determinēts fenomens un cilvēks ir tās sastāvdaļa. Tikai spēles Radītājs var paredzēt to, kādā mērā tiks mainīta realitāte. Izvēloties un ņemot saturu no jau radītā, cilvēks ir gluži…

Lasīt tālāk

Zināmais Es

Mūsu dzīve norisinās informatīvā vidē, ko zinātnieki dēvē par realitātes fenomenu. Kāpēc realitāti, kuru var uztvert un pārdzīvot, dēvē par fenomenu? Eksistē konkrēti un viegli pārbaudāmi likumi, kā arī ar…

Lasīt tālāk